loader

Sporten met beperking ontzettend belangrijk 23 januari 2015

Als ik u de volgende vraag voorleg: ‘Hoeveel procent van de Nederlandse bevolking met een beperking doet aan sport?’, dan zal u het antwoord schuldig moeten blijven. Ik kan u vertellen, n.a.v. een gesprek met de communicatieverantwoordelijke van Fonds Gehandicaptensport tijdens de Ajax Foundation Run, dat het aantal sportende personen met een beperking schrikbarend laag is. Nederland telt 1,7 miljoen mensen met een beperking en slechts 14%(!) sport. Voordelen Sporten is voor iedereen in Nederland belangrijk, maar voor mensen met…

PimBrouwers.nl - Pim Brouwers - Zitskiën :: Handbiken :: Rollen