loader

Valide en invalide personen stimuleren en motiveren door te spreken 4 maart 2015

De gehandicaptensport draag ik een ontzettend warm hart toe. Dit doe ik niet alleen door zelf te sporten en deel te nemen aan (sport)evenementen die zowel voor valide als invalide personen toegankelijk zijn zoals de Amstel Gold Race, maar ook door mensen met en zonder beperking te motiveren, te stimuleren en te laten zien dat een handicap geen beperking is d.m.v. lezingen. Gehandicaptensport staat in Nederland nog in de kinderschoenen en krijgt niet de aandacht die het verdient. Dit moet…

PimBrouwers.nl - Pim Brouwers - Zitskiën :: Handbiken :: Rollen