loader

Verschil tussen gehandicapt zijn en een handicap hebben 27 mei 2015

Het imago van mensen met een handicap in Nederland moet andere vormen aan gaan nemen. Naar mijn mening, en uit eigen ervaring, komen de gehandicapten in Nederland niet af van het beeld wat gecreëerd is door (een deel van) de samenleving. Dat beeld is het volgende: gehandicapten(lees: mensen met een handicap) zijn zielig en hierdoor hebben validen al snel medelijden met deze personen. Een deel van de Nederlandse samenleving zorgt ervoor dat mensen echt gehandicapt zijn, maar het is juist…

PimBrouwers.nl - Pim Brouwers - Zitskiën :: Handbiken :: Rollen